בחר יצרן

TAB 20 Black – COMPACT 98 – 12V – 34860022

קרא עוד >>

TAB 12 Black – L5 – 12V – 34860083

קרא עוד >>

TAB 20 Black – L5 – 12V – 34860013

קרא עוד >>

TAB 20 Black – COMPACT 98 – 12V – 34860023

קרא עוד >>

TAB 12 Black – COMPACT 98 – 12V – 34860093

קרא עוד >>

TAB 12 Black – COMPACT 98 – 12V – 34860082

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34861053

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34860512

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34860513

קרא עוד >>

TAB 12 Black – L6 – 12V – 34861110

קרא עוד >>

TAB 20 Black – L6 – 12V – 34861100

קרא עוד >>

TAB 20 Black – COMPACT 127 – 12V – 34862523

קרא עוד >>

TAB 12 Black – COMPACT 127 – 12V – 34862573

קרא עוד >>

TAB 12 Black – A – 12V – 34862592

קרא עוד >>

TAB 20 Black – A – 12V – 34862502

קרא עוד >>

TAB 12 Black – A – 12V – 34864092

קרא עוד >>

TAB 20 Black – A – 12V – 34864002

קרא עוד >>

TAB 20 Black – B – 12V – 34866502

קרא עוד >>

TAB 12 Black – B – 12V – 34866592

קרא עוד >>

TAB 12 Black – B – 12V – 34867092

קרא עוד >>

TAB 20 Black – B – 12V – 34867002

קרא עוד >>

TAB 12 Black – B – 12V – 34868092

קרא עוד >>

TAB 20 Black – B – 12V – 34868012

קרא עוד >>

TAB 12 Black – C – 12V – 34872092

קרא עוד >>

TAB 20 Black – C – 12V – 34872002

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34872402

קרא עוד >>
מצבר מספר קטלוגי אמפר שעה **RC מערך קטבים מתח (וולט) זרם התנעה CCA מידות במ״מ חודשי אחריות
EN IEC גובהה רוחב אורך
34860022 100 203 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 800 560 232 מ״מ 172 מ״מ 340 מ״מ 18
34860083 100 182 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 850 570 190 מ״מ 175 מ״מ 353 מ״מ 12
34860013 100 182 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 850 570 190 מ״מ 175 מ״מ 353 מ״מ 18
34860023 100 203 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 800 560 232 מ״מ 172 מ״מ 340 מ״מ 18
34860093 100 203 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 800 560 232 מ״מ 172 מ״מ 340 מ״מ 12
34860082 100 203 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 800 560 232 מ״מ 172 מ״מ 340 מ״מ 12
34861053 105 206 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 900 615 190 מ״מ 175 מ״מ 374 מ״מ
34860512 105 192 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 900 615 228 מ״מ 174 מ״מ 303 מ״מ
34860513 105 192 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 900 615 228 מ״מ 174 מ״מ 303 מ״מ
34861110 110 203 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 1000 680 190 מ״מ 175 מ״מ 394 מ״מ 12
34861100 110 203 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 1000 680 190 מ״מ 175 מ״מ 394 מ״מ 18
34862523 125 236 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 800 560 289 מ״מ 172 מ״מ 345 מ״מ 18
34862573 125 236 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 800 560 289 מ״מ 172 מ״מ 345 מ״מ 12
34862592 125 258 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 850 570 223 מ״מ 189 מ״מ 510 מ״מ 12
34862502 125 258 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 850 570 223 מ״מ 189 מ״מ 510 מ״מ 18
34864092 140 258 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 900 615 223 מ״מ 189 מ״מ 510 מ״מ 12
34864002 140 258 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 900 615 223 מ״מ 189 מ״מ 510 מ״מ 18
34866502 165 292 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 950 650 215 מ״מ 223 מ״מ 510 מ״מ 18
34866592 165 292 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 950 650 215 מ״מ 223 מ״מ 510 מ״מ 12
34867092 170 338 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 1100 750 215 מ״מ 223 מ״מ 510 מ״מ 12
34867002 170 338 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 1100 750 215 מ״מ 223 מ״מ 510 מ״מ 18
34868092 180 338 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 1100 750 215 מ״מ 223 מ״מ 510 מ״מ 12
34868012 180 338 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 1100 750 215 מ״מ 223 מ״מ 510 מ״מ 18
34872092 220 409 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 1200 830 240 מ״מ 273 מ״מ 518 מ״מ 12
34872002 220 409 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 1200 830 240 מ״מ 273 מ״מ 518 מ״מ 18
34872402 240 506 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 1250 850 241 מ״מ 275 מ״מ 517 מ״מ