החברה מחוייבת ודוגלת בשמירה קפדנית על איכות המוצרים, איכות הסביבה, בריאות ובטיחות העובדים ותושבי הסביבה והציבור הרחב. החברה נוקטת ותנקוט בטכניקות המיטביות והמחמירות ביותר הקיימות בארץ ובעולם לשמירה על איכות האוויר, המים והקרקע כחלק מהמאמצים הבינ"ל לשמירה על כדור הארץ למען הדורות הבאים.

לוולקן קיימים מס' אישורים:
א-     היתר רעלים מס' 60039 בתוקף מתאריך 28/12/2023  עד 27/12/2025.
ב-     היתר פליטה מס' 1104 בתוקף מתאריך 07/04/2019 עד לשבע שנים.
ג-       אישור מחזר פסולת מסוכנת מטעם האגף לחומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה.

המצברים מכילים בעיקר שני חומרים מסוכנים שהם עופרת וחומצה גופרתית. העופרת היא המרכיב הדומיננטי בהרכב המצבר ולאחריו החומצה הגופרתית. חברת וולקן דואגת לאסוף מהשוק מצברים ישנים ולשלוח אותם למחזור ע"י חברת "הקורנס" באשדוד.

מערכת האיכות של חברת וולקן מוסמכת ע"י משרד הביטחון לבחינה עצמית וע"י מכון התקנים הישראלי לתקן ניהול מערכת האיכות 2015:ISO9001. המצברים מיוצרים במפעל לפי תקנים ומפרטים מחמירים ביותר והם נושאי היתר סימון בתו תקן מס' 1991.
מערכת ניהול האיכות של החברה נסקרת פעם אחת בשנה ע"י יחידת ניסויים ואבטחת איכות של משרד הביטחון ופעמיים בשנה ע"י אגף איכות והסמכה של מת"י.

במפעל קיים ממונה איכות סביבה (שמעון חזן   055072698 טל' 052-6018204)

 שתפקידו:
א- לבקר ולפקח אחר פעילויות המפעל הקשרות לנושאי איכות הסביבה למניעת זיהום, אוויר וקרקע, טיפול בשפכי המפעל וניהול החומרים המסוכנים.
ב- להדריך את העובדים ולהעלות את המודעות אצלם בנושאים הסביבתיים.
ג-  להיות איש הקשר עם היחידה הסביבתית ומחוז צפון משרד להגנ"ס.
ד- להיות איש הקשר לתלונות ציבור בנושא מפגעים סביבתיים.