המוצרים שלנו

מפרט טכני עבור מצבר 55 אמפר אירופאי ימין STOP&START OEM

מק"ט

34855523

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

55 Ah

ארגז

L1

מפרט טכני עבור מצבר 60 אמפר אירופאי ימין STOP&START AGM

מק"ט

34856023

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

60 Ah

ארגז

L2

מפרט טכני עבור מצבר 60 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מק"ט

34856088

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

60 Ah

ארגז

L2

מפרט טכני עבור מצבר 60 אמפר יפני ימין STOP&START EFB

מק"ט

34860060

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

65 Ah

ארגז

D23

מפרט טכני עבור מצבר 66 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מק"ט

34856523

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

65 Ah

ארגז

L3B

מפרט טכני עבור מצבר 60 אמפר יפני שמאל STOP&START EFB

מק"ט

34860061

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

65 Ah

ארגז

D23

מפרט טכני עבור מצבר 70 אמפר יפני ימין STOP&START EFB

מק"ט

34857043

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

70 Ah

ארגז

D26

מפרט טכני עבור מצבר 70 אמפר אירופאי ימין STOP&START AGM

מק"ט

34857070

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

70 Ah

ארגז

L3

מפרט טכני עבור מצבר 70 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מק"ט

34857013

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

70 Ah

ארגז

L3

מפרט טכני עבור מצבר 75 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מק"ט

34857513

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

75 Ah

ארגז

L4B

מפרט טכני עבור מצבר 80 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מק"ט

34858013

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

80 Ah

ארגז

L4

מפרט טכני עבור מצבר 80 אמפר אירופאי ימין STOP&START AGM

מק"ט

34858023

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

80 Ah

ארגז

L4

מפרט טכני עבור מצבר 85 אמפר אירופאי ימין

מק"ט

34858514

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

85 Ah

ארגז

L4B

מפרט טכני עבור מצבר 90 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מק"ט

34859013

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

90 Ah

ארגז

L5

מפרט טכני עבור מצבר 95 אמפר אירופאי ימין STOP&START AGM

מק"ט

34859523

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

95 Ah

ארגז

L5

מפרט טכני עבור מצבר 105 אמפר יפני שמאל STOP&START EFB

מק"ט

34860512

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

105 Ah

ארגז

D31

מפרט טכני עבור מצבר 105 אמפר יפני ימין STOP&START EFB

מק"ט

34860513

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

105 Ah

ארגז

D31

מפרט טכני עבור מצבר 105 אמפר אירופאי ימין STOP&START AGM

מק"ט

34861053

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

105 Ah

ארגז

L6

מפרט טכני עבור מצבר 240 אמפר למשאיות קוטב שמאל STOP&START EFB

מק"ט

34872402

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

240 Ah

ארגז

C