מוצרים נוספים

מפרט טכני עבור מצבר 180 אמפר ימין לשופלים ומשאיות מיוחד ארגז-B

מפרט טכני עבור מצבר 90 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מפרט טכני עבור מצבר 85 אמפר אירופאי ימין

מפרט טכני עבור מצבר 85 אמפר אירופאי ימין

מפרט טכני עבור מצבר 60 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מפרט טכני עבור מצבר 60 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מפרט טכני עבור מצבר 55 אמפר אירופאי OEM ימין STOP&START EFB

מפרט טכני עבור מצבר 55 אמפר אירופאי OEM ימין STOP&START EFB