המוצרים שלנו

מפרט טכני עבור מצבר 40 אמפר יפני שמאל ללא קנטים B19

מק"ט

34854042

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

40 Ah

ארגז

B19

מפרט טכני עבור מצבר 40 אמפר יפני ימין ללא קנטים B19

מק"ט

34854043

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

40 Ah

ארגז

B19

מפרט טכני עבור מצבר 40 אמפר יפני ימין ללא קנטים B19

מק"ט

34853523

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

40 Ah

ארגז

B19

מפרט טכני עבור מצבר 45 אמפר אירופאי ימין L2B

מק"ט

34854503

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

45 Ah

ארגז

L2B

מפרט טכני עבור מצבר 45 אמפר יפני ימין B19

מק"ט

34854523

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

45 Ah

ארגז

B19

מפרט טכני עבור מצבר 45 אמפר אירופאי ימין L0

מק"ט

34854543

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

45 Ah

ארגז

L0

מפרט טכני עבור מצבר 46 אמפר יפני שמאל B24

מק"ט

34854642

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

46 Ah

ארגז

B24

מפרט טכני עבור מצבר 46 אמפר יפני ימין B24

מק"ט

34854643

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

46 Ah

ארגז

B24

מפרט טכני עבור מצבר 50 אמפר אירופאי שמאל L1

מק"ט

37355042

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

50 Ah

ארגז

L1

מפרט טכני עבור מצבר 50 אמפר אירופאי ימין L1

מק"ט

34855043

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

50 Ah

ארגז

L1

מפרט טכני עבור מצבר 54 אמפר אירופאי ימין L1B

מק"ט

34855413

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

54 Ah

ארגז

L1B

מפרט טכני עבור מצבר 55 אמפר אירופאי ימין L2

מק"ט

34855503

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

55 Ah

ארגז

L2

מפרט טכני עבור מצבר 60 אמפר יפני ימין D23

מק"ט

34856083

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

60 Ah

ארגז

D23

מפרט טכני עבור מצבר 60 אמפר יפני שמאל D23

מק"ט

34856082

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

60 Ah

ארגז

D23

מפרט טכני עבור מצבר 62 אמפר אירופאי שמאל L2

מק"ט

34856252

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

62 Ah

ארגז

L2

מפרט טכני עבור מצבר 62 אמפר אירופאי ימין L2

מק"ט

34856253

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

62 Ah

ארגז

L2

מפרט טכני עבור מצבר 65 אמפר 130 RC אמריקאי שמאל Group 65

מק"ט

37356512

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

65 Ah

ארגז

Group 65

מפרט טכני עבור מצבר 66 אמפר אמריקאי קוטב צד שמאל Group 75

מק"ט

39156602

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

66 Ah

ארגז

Group 75

מפרט טכני עבור מצבר 66 אמפר אירופאי ימין L3B

מק"ט

34856613

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

66 Ah

ארגז

L3B

מפרט טכני עבור מצבר 70 אמפר יפני שמאל D26

מק"ט

34856502

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

70 Ah

ארגז

D26

מפרט טכני עבור מצבר 70 אמפר יפני ימין D26

מק"ט

34856503

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

70 Ah

ארגז

D26

מפרט טכני עבור מצבר 72 אמפר אירופאי ימין L3

מק"ט

34857213

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

72 Ah

ארגז

L3

מפרט טכני עבור מצבר 74 אמפר אמריקאי קוטב צד שמאל Group 78

מק"ט

39157402

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

74 Ah

ארגז

Group 78

מפרט טכני עבור מצבר 74 אמפר אירופאי שמאל L3

מק"ט

34857402

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

74 Ah

ארגז

L3

מפרט טכני עבור מצבר 80 אמפר יפני שמאל D26

מק"ט

34858002

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

80 Ah

ארגז

D26

מפרט טכני עבור מצבר 80 אמפר יפני ימין D26

מק"ט

34858003

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

80 Ah

ארגז

D26

מפרט טכני עבור מצבר 88 אמפר אירופאי ימין L5

מק"ט

34858823

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

88 Ah

ארגז

L5

מפרט טכני עבור מצבר 95 אמפר יפני שמאל D31

מק"ט

34859542

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

95 Ah

ארגז

D31

מפרט טכני עבור מצבר 95 אמפר יפני ימין D31

מק"ט

34859543

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

95 Ah

ארגז

D31

מפרט טכני עבור מצבר 100 אמפר אירופאי ימין L5

מק"ט

34860013

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

100 Ah

ארגז

L5

מפרט טכני עבור מצבר 110 אמפר ימין Compact

מק"ט

34860023

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

100 Ah

ארגז

BCI31

מפרט טכני עבור מצבר 110 אמפר שמאל Compact

מק"ט

34860022

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

110 Ah

ארגז

Compact

מפרט טכני עבור מצבר 125 אמפר שמאל למשאיות ארגז- A

מק"ט

34862502

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

125 Ah

ארגז

A

מפרט טכני עבור מצבר 125 אמפר ימין למשאיות Compact 127

מק"ט

34862523

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

125 Ah

ארגז

Compact 127

מפרט טכני עבור מצבר 140 אמפר שמאל למשאיות ארגז-A

מק"ט

34864002

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

140 Ah

ארגז

A

מפרט טכני עבור מצבר 165 אמפר שמאל למשאיות ארגז-B

מק"ט

34866502

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

165 Ah

ארגז

B

מפרט טכני עבור מצבר 170 אמפר שמאל למשאיות ארגז B

מק"ט

34867002

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

170 Ah

ארגז

B

מפרט טכני עבור מצבר 180 אמפר שמאל למשאיות ארגז B

מק"ט

34868012

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

180 Ah

ארגז

B

מפרט טכני עבור מצבר 180 אמפר ימין למשאיות ארגז-B

מק"ט

34868013

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

180 Ah

ארגז

B

מפרט טכני עבור מצבר 220 אמפר שמאל למשאיות ארגז-C

מק"ט

34872002

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

220 Ah

ארגז

C