המוצרים שלנו

מפרט טכני עבור מצבר 50 אמפר אירופאי ימין STOP&START AGM

מק"ט

39155003

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

50

ארגז

L1

מפרט טכני עבור מצבר 55 אמפר אירופאי OEM ימין STOP&START EFB

מק"ט

34955533

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

55

ארגז

L1

מפרט טכני עבור מצבר 60 אמפר אירופאי ימין STOP&START AGM

מק"ט

34956003

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

60

ארגז

L2

מפרט טכני עבור מצבר 60 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מק"ט

34956013

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

60

ארגז

L2

מפרט טכני עבור מצבר 66 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מק"ט

34956603

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

65

ארגז

L3B

מפרט טכני עבור מצבר 60 אמפר יפני ימין STOP&START EFB

מק"ט

34956023

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

65

ארגז

D23

מפרט טכני עבור מצבר 60 אמפר יפני שמאל STOP&START EFB

מק"ט

34956022

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

65

ארגז

D23

מפרט טכני עבור מצבר 70 אמפר אירופאי ימין STOP&START AGM

מק"ט

34957003

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

70

ארגז

L3

מפרט טכני עבור מצבר 70 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מק"ט

34957023

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

70

ארגז

L3

מפרט טכני עבור מצבר 70 אמפר יפני ימין STOP&START EFB

מק"ט

34957043

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

70

ארגז

D26

מפרט טכני עבור מצבר 75 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מק"ט

34957513

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

75

ארגז

L4B

מפרט טכני עבור מצבר 80 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מק"ט

34958023

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

80

ארגז

L4

מפרט טכני עבור מצבר 80 אמפר אירופאי ימין STOP&START AGM

מק"ט

34958033

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

80

ארגז

L4

מפרט טכני עבור מצבר 85 אמפר אירופאי ימין

מק"ט

34958504

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

85

ארגז

L4B

מפרט טכני עבור מצבר 90 אמפר אירופאי ימין STOP&START EFB

מק"ט

34959023

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

90

ארגז

L5

מפרט טכני עבור מצבר 95 אמפר אירופאי ימין STOP&START AGM

מק"ט

34959533

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

95

ארגז

L5

מפרט טכני עבור מצבר 105 אמפר יפני שמאל STOP&START EFB

מק"ט

34960512

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

105

ארגז

D31

מפרט טכני עבור מצבר 105 אמפר אירופאי ימין STOP&START AGM

מק"ט

34961053

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

105

ארגז

L6

מפרט טכני עבור מצבר 105 אמפר יפני ימין STOP&START EFB

מק"ט

34960513

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

105

ארגז

D31

מפרט טכני עבור מצבר 240 אמפר למשאיות קוטב שמאל STOP&START EFB

מק"ט

34927402

מתח נומינלי Voltage

12.8

אמפר שעה בעבור 20 שעות (C20)

240

ארגז

C