המוצרים שלנו

YTX4L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 3 אמפר שעה ימין

מק"ט

660001

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

3AH

מערך קטבים

-

YTX5L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 4 אמפר שעה ימין

מק"ט

660002

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

4AH

מערך קטבים

-

12N5.5-4A מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 5.5 אמפר שעה שמאל

מק"ט

661125

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

5.5AH

מערך קטבים

-

YTZ7S מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 6 אמפר שעה ימין

מק"ט

660027

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

6AH

מערך קטבים

-

YTX7L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 6 אמפר שעה גבוה ימין

מק"ט

660003

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

6AH

מערך קטבים

-

YTX7A-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 6 אמפר שעה נמוך שמאל

מק"ט

660022

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

6AH

מערך קטבים

-

YT7B-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 6.5 אמפר שעה דק שמאל

מק"ט

660015

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

6.5AH

מערך קטבים

-

מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 7.4 אמפר שעה ימין YTZ8V

מק"ט

660049

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

7.4AH

מערך קטבים

-

YTZ10S מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 8.6 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660028

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

8.6AH

מערך קטבים

-

YTX9-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 8 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660004

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

8AH

מערך קטבים

-

YT9B-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 8 אמפר שעה דק שמאל

מק"ט

660014

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

8AH

מערך קטבים

-

YT12A-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 10 אמפר שעה נמוך שמאל

מק"ט

660006

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

10AH

מערך קטבים

-

YTX12-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 10 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660005

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

10AH

מערך קטבים

-

YT12B-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 10 אמפר שעה דק שמאל

מק"ט

660016

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

10AH

מערך קטבים

-

YB10L-B2 מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 11 אמפר שעה ימין

מק"ט

660019

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

11AH

מערך קטבים

-

YTZ12S מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 11 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660047

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

11AH

מערך קטבים

-

YTZ14S YUASA מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 11.2 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660037

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

11.2AH

מערך קטבים

-

YTX14BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 12 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660007

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

12AH

מערך קטבים

-

YTX14L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 12 אמפר שעה ימין

מק"ט

660033

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

12AH

מערך קטבים

-

YT14B-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 12 אמפר שעה דק שמאל

מק"ט

660017

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

12AH

מערך קטבים

-

YTX14AHL-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 12 אמפר שעה גבוה ימין

מק"ט

660032

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

12AH

מערך קטבים

-

YTX14AH-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 12 אמפר שעה גבוה שמאל

מק"ט

660052

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

12AH

מערך קטבים

-

YB12AL-A2 מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 11 אמפר שעה ימין

מק"ט

660030

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

12AH

מערך קטבים

-

YTX15L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 13 אמפר שעה ימין

מק"ט

660008

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

13AH

מערך קטבים

-

YB14A2 מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 14 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660018

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

14AH

מערך קטבים

-

YTX16-BS-1 מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 14 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660029

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

14AH

מערך קטבים

-

YB14LA2 מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 14 אמפר שעה ימין

מק"ט

660020

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

14AH

מערך קטבים

-

GYZ16H מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 16 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660051

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

16AH

מערך קטבים

-

YB16B-A מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 16 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660011

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

16AH

מערך קטבים

-

YTX20HL-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 18 אמפר שעה ימין

מק"ט

660013

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

18AH

מערך קטבים

-

YTX20CH-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 18 אמפר שעה נמוך שמאל

מק"ט

660035

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

18AH

מערך קטבים

-

YTX20H-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 18 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660009

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

18AH

מערך קטבים

-

YT19BL-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 19 אמפר שעה ימין

מק"ט

660048

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

19AH

מערך קטבים

-

BMW 51913 מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 19 אמפר שעה ימין

מק"ט

660012

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

19AH

מערך קטבים

-

YB16CLB מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 19 אמפר שעה ימין

מק"ט

660010

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

19AH

מערך קטבים

-

GYZ20HL מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 20 אמפר שעה ימין

מק"ט

660053

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

20AH

מערך קטבים

-

YTX24L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 22.1 אמפר שעה ימין

מק"ט

660050

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

22.1AH

מערך קטבים

-

YB30CL-B מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 30 אמפר שעה ימין

מק"ט

660021

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

30AH

מערך קטבים

-

YIX30L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 30 אמפר שעה ימין

מק"ט

660036

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

30AH

מערך קטבים

-

GYZ32HL מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 32 אמפר שעה ימין

מק"ט

660054

מתח נומינלי Voltage

12V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

32AH

מערך קטבים

-