המוצרים שלנו

YTX4L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 3 אמפר שעה ימין

מק"ט

660001

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

3Ah

מערך קטבים

ימין

YTX5L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 4 אמפר שעה ימין

מק"ט

660002

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

4Ah

מערך קטבים

ימין

12N5.5-4A מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 5.5 אמפר שעה שמאל

מק"ט

661125

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

5.5Ah

מערך קטבים

שמאל

YT7B-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 6.5 אמפר שעה דק שמאל

מק"ט

660015

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

6.5Ah

מערך קטבים

שמאל

YTX7A-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 6 אמפר שעה נמוך שמאל

מק"ט

660022

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

6Ah

מערך קטבים

שמאל

YTZ7S מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 6 אמפר שעה ימין

מק"ט

660027

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

6Ah

מערך קטבים

ימין

YTX7L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 6 אמפר שעה גבוה ימין

מק"ט

660003

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

6Ah

מערך קטבים

ימין

מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 7.4 אמפר שעה ימין YTZ8V

מק"ט

660049

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

7.4Ah

מערך קטבים

ימין

YT9B-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 8 אמפר שעה דק שמאל

מק"ט

660014

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

8Ah

מערך קטבים

שמאל

YTX9-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 8 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660004

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

8Ah

מערך קטבים

שמאל

YTZ10S מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 8.6 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660028

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

8.6Ah

מערך קטבים

שמאל

YTX12-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 10 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660005

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

10Ah

מערך קטבים

שמאל

YT12B-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 10 אמפר שעה דק שמאל

מק"ט

660016

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

10Ah

מערך קטבים

שמאל

YT12A-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 10 אמפר שעה נמוך שמאל

מק"ט

660006

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

10Ah

מערך קטבים

שמאל

YB10L-B2 מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 11 אמפר שעה ימין

מק"ט

660019

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

11Ah

מערך קטבים

ימין

YTZ14S YUASA מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 11.2 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660037

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

11.2Ah

מערך קטבים

שמאל

YTZ12S מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 11 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660047

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

11Ah

מערך קטבים

שמאל

YB12AL-A2 מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 11 אמפר שעה ימין

מק"ט

660030

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

12Ah

מערך קטבים

ימין

YTX14AH-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 12 אמפר שעה גבוה שמאל

מק"ט

660052

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

12Ah

מערך קטבים

שמאל

YTX14AHL-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 12 אמפר שעה גבוה ימין

מק"ט

660032

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

12Ah

מערך קטבים

ימין

YT14B-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 12 אמפר שעה דק שמאל

מק"ט

660017

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

12Ah

מערך קטבים

שמאל

YTX14L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 12 אמפר שעה ימין

מק"ט

660033

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

12Ah

מערך קטבים

ימין

YTX14BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 12 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660007

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

12Ah

מערך קטבים

שמאל

YTX15L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 13 אמפר שעה ימין

מק"ט

660008

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

13Ah

מערך קטבים

ימין

YTX16-BS-1 מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 14 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660029

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

14Ah

מערך קטבים

שמאל

YB14A2 מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 14 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660018

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

14Ah

מערך קטבים

שמאל

YB14LA2 מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 14 אמפר שעה ימין

מק"ט

660020

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

14Ah

מערך קטבים

ימין

GYZ16H מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 16 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660051

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

16Ah

מערך קטבים

שמאל

YB16B-A מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 16 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660011

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

16Ah

מערך קטבים

שמאל

YTX20CH-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 18 אמפר שעה נמוך שמאל

מק"ט

660035

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

18Ah

מערך קטבים

שמאל

YTX20H-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 18 אמפר שעה שמאל

מק"ט

660009

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

18Ah

מערך קטבים

שמאל

YTX20HL-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 18 אמפר שעה ימין

מק"ט

660013

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

18Ah

מערך קטבים

ימין

YB16CLB מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 19 אמפר שעה ימין

מק"ט

660010

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

19Ah

מערך קטבים

ימין

YT19BL-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 19 אמפר שעה ימין

מק"ט

660048

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

19Ah

מערך קטבים

ימין

BMW 51913 מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 19 אמפר שעה ימין

מק"ט

660012

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

19Ah

מערך קטבים

ימין

GYZ20HL מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 20 אמפר שעה ימין

מק"ט

660053

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

20Ah

מערך קטבים

ימין

YTX24L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 22.1 אמפר שעה ימין

מק"ט

660050

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

22.1Ah

מערך קטבים

ימין

YIX30L-BS מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 30 אמפר שעה ימין

מק"ט

660036

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

30Ah

מערך קטבים

ימין

YB30CL-B מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 30 אמפר שעה ימין

מק"ט

660021

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

30Ah

מערך קטבים

ימין

GYZ32HL מפרט טכני עבור מצבר 12 וולט 32 אמפר שעה ימין

מק"ט

660054

מתח נומינלי Voltage

12.8V

אמפר שעה בעבור 10 שעות (C10)

32Ah

מערך קטבים

ימין