בחר יצרן

TAB STOP START – 12 – 34860061

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34856088

קרא עוד >>

TAB 20 SS – L2 – 12V – 34856023

קרא עוד >>

TAB 20 SS – D23 – 12V – 34860061

קרא עוד >>

TAB 20 SS – D23 – 12V – 34860060

קרא עוד >>

TAB 20 SS – L2 – 12V – 34856088

קרא עוד >>

TAB 12 SS – D23 – 12V – 34956023

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34860060

קרא עוד >>

TAB 12 SS – D23 – 12V – 34956022

קרא עוד >>

TAB 12 SS – L2 – 12V – 34956003

קרא עוד >>

TAB 12 SS – L2 – 12V – 34956013

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34856023

קרא עוד >>

TAB 12 Black – L2 – 12V – 34856293

קרא עוד >>

TAB 12 Black – GR24 – 12V – 34856592

קרא עוד >>

TAB 12 SS – L3B – 12V – 34956603

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34856523

קרא עוד >>

TAB 20 SS – L3B – 12V – 34856623

קרא עוד >>

TAB 20 SS – L3 – 12V – 34857013

קרא עוד >>

TAB 20 SS – L3 – 12V – 34857070

קרא עוד >>

TAB 12 SS – L3 – 12V – 34957003

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34857013

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34857070

קרא עוד >>

TAB 12 SS – L3 – 12V – 34957023

קרא עוד >>

TAB 20 SS – L3B – 12V – 34857393

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34857393

קרא עוד >>

TAB 12 SS – L3B – 12V – 34957313

קרא עוד >>

TAB 20 SS – L4 – 12V – 34857513

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34857513

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34858013

קרא עוד >>

TAB 12 SS – L4 – 12V – 34958023

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34858023

קרא עוד >>

TAB 12 Black – GR24 – 12V – 34858093

קרא עוד >>

TAB 12 Black – GR24 – 12V – 34858092

קרא עוד >>

TAB 20 SS – L4 – 12V – 34858013

קרא עוד >>

TAB 12 SS – L4 – 12V – 34958033

קרא עוד >>

TAB 20 SS – L4 – 12V – 34858023

קרא עוד >>

TAB 12 SS – L4B – 12V – 34958504

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34858514

קרא עוד >>

TAB 20 SS – L4B – 12V – 34858514

קרא עוד >>

TAB 12 Black – L5B – 12V – 34858883

קרא עוד >>

TAB 12 Black – L5 – 12V – 34858893

קרא עוד >>

TAB 12 SS – L5 – 12V – 34959023

קרא עוד >>

TAB 20 SS – L5 – 12V – 34859013

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34859013

קרא עוד >>

TAB 12 Black – GR28 / 90 – 12V – 34859293

קרא עוד >>

TAB 12 SS – L5 – 12V – 34959533

קרא עוד >>

TAB STOP START – 12 – 34859523

קרא עוד >>

TAB 20 SS – L5 – 12V – 34859523

קרא עוד >>

TAB 12 Black – GR28 / 100 – 12V – 34859583

קרא עוד >>

TAB 12 Black – GR28 / 100 – 12V – 34859592

קרא עוד >>
מצבר מספר קטלוגי אמפר שעה **RC מערך קטבים מתח (וולט) זרם התנעה CCA מידות במ״מ חודשי אחריות
EN IEC גובהה רוחב אורך
34860061 60 110 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 600 420 230 מ״מ 173 מ״מ 220 מ״מ
34856088 60 100 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 580 400 190 מ״מ 175 מ״מ 242 מ״מ
34856023 60 109 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 242 מ״מ 20
34860061 60 110 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 230 מ״מ 173 מ״מ 220 מ״מ 20
34860060 60 110 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 230 מ״מ 173 מ״מ 220 מ״מ 20
34856088 60 100 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 242 מ״מ 20
34956023 60 110 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 230 מ״מ 173 מ״מ 220 מ״מ 12
34860060 60 110 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 600 420 230 מ״מ 173 מ״מ 220 מ״מ
34956022 60 110 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 230 מ״מ 173 מ״מ 220 מ״מ 12
34956003 60 109 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 242 מ״מ 12
34956013 60 100 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 242 מ״מ 12
34856023 60 109 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 680 485 190 מ״מ 175 מ״מ 242 מ״מ
34856293 62 100 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 580 400 190 מ״מ 175 מ״מ 242 מ״מ 12
34856592 65 120 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 700 490 225 מ״מ 175 מ״מ 272 מ״מ 12
34956603 65 110 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 175 מ״מ 175 מ״מ 278 מ״מ 12
34856523 65 110 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 650 460 175 מ״מ 175 מ״מ 278 מ״מ
34856623 66 110 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 175 מ״מ 175 מ״מ 278 מ״מ 20
34857013 70 120 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 278 מ״מ 20
34857070 70 130 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 278 מ״מ 20
34957003 70 130 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 278 מ״מ 12
34857013 70 120 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 680 485 190 מ״מ 175 מ״מ 278 מ״מ
34857070 70 130 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 760 515 190 מ״מ 175 מ״מ 278 מ״מ
34957023 70 120 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 278 מ״מ 12
34857393 73 120 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 175 מ״מ 175 מ״מ 278 מ״מ 20
34857393 73 120 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 630 440 175 מ״מ 175 מ״מ 278 מ״מ
34957313 73 120 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 175 מ״מ 175 מ״מ 278 מ״מ 12
34857513 75 120 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 175 מ״מ 175 מ״מ 315 מ״מ 20
34857513 75 120 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 740 500 175 מ״מ 175 מ״מ 315 מ״מ
34858013 80 150 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 760 515 190 מ״מ 175 מ״מ 315 מ״מ
34958023 80 150 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 315 מ״מ 12
34858023 80 150 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 800 560 190 מ״מ 175 מ״מ 315 מ״מ
34858093 80 130 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 740 510 225 מ״מ 175 מ״מ 272 מ״מ 12
34858092 80 130 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 740 510 225 מ״מ 175 מ״מ 272 מ״מ 12
34858013 80 150 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 315 מ״מ 20
34958033 80 150 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 315 מ״מ 12
34858023 80 150 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 315 מ״מ 20
34958504 85 150 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 175 מ״מ 175 מ״מ 315 מ״מ 12
34858514 85 150 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 800 560 175 מ״מ 175 מ״מ 315 מ״מ
34858514 85 150 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 175 מ״מ 175 מ״מ 315 מ״מ 20
34858883 88 156 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 720 500 175 מ״מ 175 מ״מ 353 מ״מ 12
34858893 88 156 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 760 515 190 מ״מ 175 מ״מ 353 מ״מ 12
34959023 90 161 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 353 מ״מ 12
34859013 90 161 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 353 מ״מ 20
34859013 90 161 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 850 570 190 מ״מ 175 מ״מ 353 מ״מ
34859293 92 165 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 800 560 190 מ״מ 175 מ״מ 315 מ״מ 12
34959533 95 185 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 353 מ״מ 12
34859523 95 185 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 850 570 190 מ״מ 175 מ״מ 353 מ״מ
34859523 95 185 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 190 מ״מ 175 מ״מ 353 מ״מ 20
34859583 95 171 פלוס בימין מינוס בשמאל 12 850 570 225 מ״מ 175 מ״מ 310 מ״מ 12
34859592 95 171 פלוס בשמאל מינוס בימין 12 850 570 225 מ״מ 175 מ״מ 310 מ״מ 12